eukriitikko

GCM-asiaan liittyvät asiapaperit osittain salaisiako Sipilän hallituksessa?

Julkisesti on keskusteltu Valtioneuvoston selvityksestä (e-43/2018): Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa eli GCM-asiakirjasta.

 

Valtioneuvosto näyttää antaneen asian käsiteltäväksi seltykseensä perustuen 5.6.2018. Käsittelyvaiheiksi on merkitty SuV eli suuri valiokunta tai UaV eli Ulkoasianvaliokunta. Tässä ei siis ole käsittelyvaihetta merkitty hallintovaliokunnalle, jonka valiokunnan johdossa toimii Juho Eerola (ps).

 

Ulkoministeriö on lähettänyt GCM-asiakirjaa koskien jo 11.4.2018 asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja Ulkoasiainvaliokuntaan merkinnällä ”käyttä rajoitettu”. Asiakäsittelyyn ei liity e-numeroa. En hakenut onko tätä kirjelmää käsitelty mainituissa valiokunnissa ja millä lausunnolla mahdollisesti lähetetty valtioneuvostolle.

Ulkoministeriö on lähettänyt toisen perusmuistion GCM-asiaan liittyen 4.6.2018, joka merkitty myös ”käyttö rajoitettu” merkinnällä.

 

Suuren valiokunnan kokouksen 6.6.2018 pöytäkirjamerkinnän mukaan (asia 4) Valtioneuvoston E-selvitys E 43/2018 vp liittyy liiteasiakirja Globaalin pakolaisia koskevan toimintaviitekehyksen valmistelu YK:n pakolaisjärjestön johdolla (A 4) sekä liiteasiakirja Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva neuvotteluprosessi YK:n puitteissa (B 4) . Todettu asian saapuneen eduskuntaan. Mutta sitten on pöytäkirjaan merkitty ”Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan. ”

Hallintovaliokunnan käsiteltäväksihän tätä asiakirjaa valtioneuvoston kirjelmänä ei oltu lähetetty kästeltäväksi, eikä sitä löytynyt käsitellyn hallintovaliokunnassa. Ei edes saapuneeksi. Jotain kummallista tämän asian käsittelyyn valiokunnissa näyttäisi liittyvän.

 

Ulkoasianvaliokunta on antanut lausuntonsa, joka on merkitty suuren valiokunnan pöytäkirjaan 15.6.2018 (kohta 38) merkinnöin ”Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 43/2018 vp ”.

Kuten aiemmin huomautin, ei muiden valiokuntien käsittelyä GCM:n tiimoilta näytä kirjatun ainakaan kesäkuussa 2018 pidettyjen kokousten pöytäkirjoissa.

 

On syytä selventää mitä tarkoittaa tämän asian kohdalla valtioneuvoston asiakirjoihin tehty merkintä ”käyttö rajoitettu”. Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa sanoo suojaustasoon IV kuuluvaan asiakirjaan merkinnällä "KÄYTTÖ RAJOITETTU" tarkoittavan, ”jos asiakirjaan sisältyy salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa haittaa salassapitosäännöksessä tarkoitetulle yleiselle tai yksityiselle edulle.”

Koska asiakirjoihin, eikä suuren valiokunnan pöytäkirjassakaan, ei ole yksilöity miltä osin asiakirjoihin liittyy ”käyttö rajoitettu” tietoa salassapitoon liittyen, niin julkistettavaksi katson lähtökohtaisesti kaiken sen tiedon, joka netistä on löydettävissä ja myös ulkoministeri Soini on todennut ettei asiaan liity mitään salaista. Torstain täysistunnon Soinin puheenvuorossa esittämä toteamus ”Ei meillä ole mitään salattavaa.”  Miksi sitten tuo kyseinen merkintä on ulkoministeriön taholta tehty?

 

Edellä olevan perusteella on suoranaisesti ihmeteltävä sitä, mitä ihmettä oikein tämän asian käsittelyssä on tapahtunut ottaen huomioon asiankäsittelyä koskevat merkinnät ja käsittelystä kirjatut toimenpiteet sekä vielä enemmän sitä, miksi ulkoministeri Soini sanoi eduskunnassa ministeriaitiosta käsin hallintovaliokunnan, jota johtaa Eerola (ps), antaneen lausunnon ”ei toimenpiteitä”, vaikka käsittelyä ei löydy valiokunnan pöytäkirjoista kesäkuulla 2018. Sen sijaan ministeri Soini jätti kertomatta kuinka hallituspuolueiden kokoomuksen Arto Satonen edustajien johtama suuri valiokunta ja keskustan Matti Vanhasen johtama ulkoasianvaliokunta antoivat ”ei toimenpiteitä” lausuntonsa.

 

Ulkoministeri Timo Soinin menettelystä suullisella kyselytunnilla ja esiintymisestä varmaan ollaan monia mieliä. Omasta mielestäni hänen käytöksensä ei ole ministerille sopivaa syyttelyä ilman, että on pitävää näyttöä tapahtuneesta. Myöskään eräiden kansanedustajien käyttäytyminen salissa nauruineen ei ole sopivaa asiallista käyttäytymistä (oma mielipide), jota tosin erilaista ideologiaa ja yleistä arvostelua/vähättelyä/nimittelyä perussuomalaiset-puoluetta kohtaan ”hakevat” ilmaisevat tätä tapaa toistuvasti. Ilmeisesti näin menettelevät kokevat olevansa etuoikeutetussa asemassa käytökselleen.

 

Lähdelinkkinä esitän myös saksalaiskielisen nettisivustokirjoitukset GCM-käsittelystä ja kirjoituksista.

 

Linkkejä kirjoituksen ulkopuolelta;

http://www.unhcr.org/dach/de/

http://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/auf-dem-weg-zum-globalen-pakt-f...

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (62 kommenttia)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Toistaiseksi ainakin Yhdysvallat, Unkari, Itävalta, Puola ja Kroatia eivät halua allekirjoittaa sopimusta. Tämä GCM tulee uudelleen YK jäsenmaiden käsittelyyn. Nähtäväksi jää miltä osin asiakirja/sopimus tulee sitovaksi mm. EU:ssa jäsenmaille.

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

Sirpa, meillä on liian vähän tietoa YK:n GCM -sopimuksesta, joka jo nyt näyttää aiheuttavan huolta monissa maissa.

Jos kansalle jätetään kertomatta, mistä on kysymys, ei voitane velvoittaa koko maan kansalaisia hyväksymään allekirjoitusta.

Vai, onko niin, että nykyinen hallitus voi kävellä kansalaistensa yli ja päättää kaikkia meitä koskettavasta sopimuksesta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Mirjami, jos nyt ei vielä tässä vaiheessa puhuta itse sopimuksen allekirjoittamisesta, sillä tuohon taitaa olla vielä matkaa useiden maiden kielteisen suhtautumisen myötä. EU:n kauttakin tulee jäsenmaiden kohdalla yhteisymmärrykseen erimielisyyttä nykykannanottojen mukaan.

Kaikkein eniten minä kiinnitin huomiota juuri ulkoministeriön tekemiin asiakirjojen osittaiseen salaamiseen valtioneuvoston hyväksynnällä. Miksi on edes osittain salaista? Siitäkö johtuu, ettei kansalaisia ole tuosta asiakirjasta uutisoitu vaan se on jäänyt ikäänkuin hallituksen ja eduskunnan taholta pimentoon, kunnes keskustelu laajemmin heräsi edustaja Ville Tavion tekemästä kirjelmästä puhemiesneuvostolle.

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant Vastaus kommenttiin #3

Salailu lienee ylipäätään nykyisen hallituksen toimintamalli.

Kelan lääkekatto, diabetes -lääkkeiden korvausvasteen alenema ja monet muut kansalaisten oikeusturvaa heikentävät lait, on päätetty ilman, että niistä olisi ollut ennakkoon tietoa.

Enemmistöhallituksen turvin, lait menevät läpi.

Kansalaiset ovat kuitenkin eri mieltä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #4

Nuo mainitsemasi hallituksen esitykset ja niiden päätökset eivät kuitenkaan perustu osittainkaan salaisiin asiakirjoihin vaan ne on käsitelty avoimesti eduskunnan suuressa salissa. Se on selvää, että aina enemmistöhallituksen aikana kaikki lait tullevat menemään läpi, jos hallituspuolueet niin päättävät.

Se ettei mainitsemistasi päätöksistä ole kansalaiset saaneet tietoa missään eduskuntakäsittelyn vaiheessa riippuu luonnollisesti eniten uutisoinnin tasosta/laajuudesta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Mirjami, kun luit sopimuksen niin mistä et mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa?

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant Vastaus kommenttiin #9

En mistään!

Ylimalkaista tietoa tihkuu kaikkialta, olen realisti. En kuulu populisteihin, enkä muihinkaan ideologisiin ajattelumalleihin.

Tarvitsen selkeää konkretiaa ja kansalaisille tiedottamisen välttämättömyyttä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #13

Mutta sopimushan kertoo tarkalleen mistä on kysymys. Ja sinä et saanut lukiessasi siitä siis mitään tietoa mistään? Nyt vika on kyllä sitten lukijassa.

Ja miten tietoa voi tihkua jos koko sopimus on julkaistu ja sitä on markkinoitu monta kuukautta?

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #20

#20: ”Mutta sopimushan kertoo tarkalleen mistä on kysymys.”

-> Hyvä on, olet lukenut sopimuksen läpi ja olet myös tarkasti perehtynyt siihen. Loistavaa. Nyt voit seuraavaksi kertoa kaikille, miksi sopimuksessa pitäisi olla mukana.

-> Jos kuitenkin on niin, ettei sopimus velvoita ketään mihinkään, niin eihän se sitten oikeastaan edes ole sopimus. Mikäli näin olisi asianlaita, niin eikö silloin olisi vain parasta jäädä tällaisen ”sopimuksen” tai mikä lie onkaan, ulkopuolelle?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #34

Se miten Suomi näyttää suhtautuvan GCM:n toimeenpanoon Suomessa, käy ilmi mm. ulkoministeriön kirjelmästä/perusmuistiosta 6/2018;

"Valtionhallinnon lisäksi paikallisviranomaisilla, kansalaisyhteiskunnalla ja yksityissektorilla on oltava rooli asiakirjan toimeenpanossa, samoin kuin koko YK-järjestelmän osilla toimivaltuuksiensa mukaisesti, kuitenkin niin, että
YK:n pakolaisjärjestöllä (UNHCR) on keskeinen rooli koordinaatiomandaatin omaavana YK:n järjestönä."

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #37

Kirjelmässä siis todettiin, että Suomi kannattaa YK:n linjaamaa ideaa laajasta kansainvälisestä yhteistyöstä pakolaiskysymyksen ratkaisussa. Mitään uutta velvoitetta tuo yhteistyö ei käsiteltävän asiakirjan kautta ole tuomassa yhdellekään osallistuvalle maalle.

Mikä on pointtisi? Pitäisikö Suomen asettua vastustamaan noita yhteistyön periaatteita. Vai luuletko oikeasti, että tuon kirjelmän muotoilu tekee asiakirjasta jotenkin sitovan?
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/D...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #44

Lopeta tuo hössötyksesi sitovuudesta, sillä jossain vaiheessa se tulee eteen komission kautta. Tuon tulet vielä näkemään ja sen millä tavalla hallitus ja eduskunta tulee asiakirjaan komission esityksestä tekemään.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #45

Ei Kangasluoma ymmärrä juridiikasta yhtään mitään. Turhaa häneltä on näitä asioita kysellä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #45

En minä ole hössöttänyt sitovuudesta. Tiedän, ettei tuo asiakirja ole sitova, koska siinä selkeästi niin sanotaan. Muille se näyttää olevan ongelma.

Hienoa, että sinä tiedät jo komissionkin tulevaisuuden. Kaikesta poliittisesta liikehdinnästä päätellen tuon asiakirjan suhteen käy todennäköisesti päinvastoin.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Nähtäväksi jää miltä osin asiakirja/sopimus tulee sitovaksi mm. EU:ssa jäsenmaille."

Asiakirjassa korostetaan, että se ei ole sitova.

Noissa maissa on oikeistopopulistit vallassa ja he saavat irtopisteitä uhmaamalla kaikkea mikä vihjaakaan maahanmuuttajien parempaan kohteluun.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jussi, eu:n kauttahan tästäkin mainitusta uudesta esisopimuksesta on jo aiemmin vaadittu mm. taakanjakoa tasaisesti jokaiselle unionin jäsenmaalle, mutta kuinkas kävikään? Ei se sitovuus toteudu unionin kauttakaan niille jäsenmaille, jotka ajattelevat oman maan etua myös taloudelliselta näkökannalta. Ilmaistahan sopimuksen noudattaminen ei suinkaan ole taakanjakoon osallistuneille maille. Tuosta taakanjaosta on jo mainittu mm. englanninkielisellä nettisivulla GCM:n esisopimuksen aiemmissa vaiheissa. Tätä GCM on nimittäin käsitelty jo useina vuosina.
http://www.unhcr.org/58e625aa7

Olenkohan ihan hakoteillä, kun muistelen komisson uhkailleen niitä jäsenmaita, jotka eivät ole osallistuneet yhdessä sovittuun taakanjakoon? Ovat jopa laittaneet sisärajavalvonnan estämään laittomaa siirtolaisuutta ja pakolaisuutta/turvapaikanhakijoita.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #11

Koska dokumentti sisältää todella perusjuttuja niin monet valtiot noudattavat sitä pääsääntöisesti jo luonnostaan. Voitko sinä lainata sieltä jonkun kohdan mitä meidän ei pitäisi noudattaa? Ja pyydän lainaamaan suoraan, koska esim. Huhtasaaren törkeät vääristelyt eivät kelpaa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #23

Jatkat jälleen sellaista josta en ole kirjoittanut tässä kirjoituksessa yhtään mitään. Koita pysyä kirjoituksen sisällössä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #30

Minähän vastasin suoraan sinun kommenttiisi. En ymmärrä miksi yrität väittää, että tuolla sopimuksella on mitään juridista tekemistä EU:n taakanjakomekanismin kanssa. Tuon asiakirjan kautta ketään ei sellaiseen voida velvoittaa tai uhkailla. Yhteistä on ainoastaan se periaate, että yhteistyötä kannattaa asiassa tehdä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #41

Sinulla alkaa olla niin kummallisia väitteitä ilman, että osoitat missä olen tuollaista väittänyt mitä esität. Jos vielä jatkat samaan tyyliin, niin voit kertoilla omiasi muiden kirjoituksissa tai omissasi.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Ja miksi on niin suuri tarve alleviivata ettei sitä allekirjoiteta jos se vain on harmiton paperinpalanen joka ei sido mihinkään mutta jollakin kumman tavalla se sitten sitoo jos siitä puhutaan eduskunnassa.
Se vaikuttais olevan kuin parkkipaikka kyltti "parkkeeraus tarkoitaa että hyväksyt säännöt"
Tämä vain on puhumalla tästä hyväksyt sopimuksen.

Soinista huomas että yritti toisia pilkkaamalla ohittaa tämän asian ja sai kannustusta niiin tasaarvoa ja suvaitsevuutta ajavilta edustajilta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Joo, en tiedä miksi on suuri tarve kehuskella sillä, ettei tuota sopimusta allekirjoiteta. No, ei kai tässä vaiheessa allekirjoitetakaan YK:n esisopimusta, mutta kaiketi tuo samainen paperi muodossa tai hiukan muutetussa tulee ainakin EU:n kautta jäsenmaiden hyväksyttäväksi ja vietäväksi kansalliseen lainsäädäntöön. Johan sitä nytkin on käsitelty eu-lainsäädäntöön kuuluvana asiana eli suuressa valiokunnassa, jossa eu-asiat käsitellään ilman suuren salin käsittelyä.

Soinin puhuessa ministeriaitiossa katselin samaan aikaan vieressä istuvan ministeri Mykkäsen kehonkieltä ja se kyllä mielestäni kertoi paljon. Olisikohan ollut luettavissa, että mistäs se Soini oikein puhuukaan? Aivan selvästi Soini haki omaa kehua, mutta ei se ainakaan minuun iskenyt vaan siitä johtuu tämäkin kirjoitus perusteluineen.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Kaiketi sen vuoksi, että ihmiset kuvittelevat, että se allekirjoitetaan. Kuten tässäkin ketjussa on jo luultu.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Mahdollisen salaliiton sijaan(jolla toisen perussuomalaisblogistin mukaan aletaan vaihtamaan Suomen kansaa joulukuussa) kyseessä on mitä todennäköisimmin vain unelmahöttöä sisältävä, ketään osapuolta sitomaton asiakirja, joka ei yksinkertaisesti kiinnosta ketään muita kuin salaliittoteoreetikoita.

Ei siinä, tällaisen, toinen toistaan ihmeellisempiin päättelyihin kirittävän, ajatuksenjuoksun seuraaminen on viihdettä sinänsä. Jos jaksatte vielä pari kuukautta niin saadaan vaaleihinkin hupia.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Mitä salaliittoa sisältyy kirjoituksessa esille tuotuihin asiakirjoihin ja niiden käsittelemistietoihin? Osaatko vai etkö pysty kommentoimaan itse kirjoituksessa esitettyä?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Sinä esität blogissasi, että jotain merkittävää salaillaan kansalta tässä prosessissa, eikö vain? Toinen perussuomalaisblogisti esitti, että prosessi johtaa kansan vaihtoon. Minusta tämä on aika oppikirjaesimerkki salaliiton kehittelystä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #22

Koitahan esittää kirjoituksestani se kohta, jossa olen kertonut jotain merkittävää salaillun muulta taholta kuin ulkoministeriön kirjoituksessa mainitulla tavalla. Sinun kommenttisi alkavat olla melkoisia olkiukkoja tähän kirjoitukseeni. Asiassa pysyminen näyttää olevan vaikeaa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #31

Kirjoitit siis blogin asiakirjojen salauksesta mutta et usko, että mitään merkittävää salataan? Pahoittelen, ymmärsin blogisi tarkoituksen väärin. Luulin, että uskoit jotain merkittävää salattavan.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Koittakaa hakea UNCHR:n Suomi nettisivulta yhtä laajaa tietoa kuin löytyy esim. Saksan samaiselta sivulta, niin joudutte pettymään. Ei löydy hakusanalla po. asiakirjasta mitään kirjoitusta.

http://www.unhcr.org/neu/fi/tietoa-meistae

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Joo, en ole väittänytkään etteikö sieltä löydy. Sen sijaan voi ihmetellä, että esim. Saksan sivulta löytyy, muttei Suomen. Saksan sivulta löytyy jopa vaiheittainen käsittely hyvin näppärästi.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #17

Varmaankin siitä syystä, että Saksassa on kielitaitoisempaa väkeä huomattavasti enemmän kuin Suomessa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #21

Niin, meillähän panostetaankin koulumaailmassa pakkoruotsin opiskeluun, vaikka mm. monet eu-dokumentit ovat englanniksi. Pitää olla hyvin vankka englanninkielen taito jotta voi tulkita lakitermein kirjoiteut asiakirjat siten kuin ne on tarkoitettu ymmärrettäviksi.
Tämän vuoksi myös kaikki vierailla kielillä saapuneet dokumentit eduskunnan käsiteltäviksi on perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen mukaan käännettävä kansalliselle kielelle, suomi/ruotsi.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #28

Lakitermi kyllä etsii kaveriaan tuossa asiakirjassa.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Eli varmistetaan pakolaisten ja siirtolaisten vapaa ja turvallinen liikkuminen maasta toiseen ja avustetaan kolmansia maita jotka sitä tarvitsee hoitaakseen heitä.
Maailman laajuinen sosiaalitoisto systeemi jonka rikkaat maat joutuu maksamaan.
Mielestäni tästä tulis keskustella laajasti eikä toimittais tälläi puolisalaisesti.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Kovasti tämä asiakirja näyttää hämmentävän ihmisiä, mutta tuon hämmennyksen syitä on monia.

Sitä kutsutaan suomeksi ”sopimukseksi”, vaikka se ei ole sopimus. Venäjäksi ja espanjaksi se on ”projekti”. Riittävästi englantia osaava kykenee käsittämään, että kun kirjoitetaan ”first intergovernmental agreement” sellaisen asiakirjan yhteydessä, josta samassa yhteydessä sanotaan ”non-binding”, että hallitusten välillä on saavutettu yhteisymmärrys (agreement-disagreement).

Ilmeisesti käsitys siitä, että tämän kaltainen asiakirja allekirjoitettaisiin, johtuu varmasti median aloitteesta: joka mediassahan on virheellisesti annettu ymmärtää, että ”sopimus (Sic!) allekirjoitetaan” Marokossa.

Perussuomalaiset ovat osaltaan olleet hämmentämässä soppaa, etunenässä kansanedustajat Tavio ja Huhtasaari ihmeellisine väitteineen. Tavion faktat olivat kaikkea muuta kuin faktoja, Huhtasaari esitti epätotuuksia jopa eduskunnan täysistunnossa (”laittomasta siirtolaisuudesta tehdään laillista, säilöönotto kielletään”). Molemmat väitteet jälleen kerran täyttä roskaa, mistään tällaisesta ei asiakirjassa puhuta. Ilmeisesti molempien mainittujen kansanedustajien englannin ja muiden kielten taito on niin huono, että yksinkertaistakaan tekstiä ei kyetä ymmärtämään.

Oma lukunsa oneri valiokunnissa työskentelevät Perussuomalaisten kansanedustajat. Eerola ilmeisesti aina välillä muistaa, että asia tuli hänen johtamaansa valiokuntaan, välillä ei. Näin päättelin väitteestä koskien hallintovaliokuntaa: sinne tuo hallituksen viesti ei olisi lainkaan saapunut.

Kannattaa todellakin saada ihmiset mahdollisimman epäluuloisiksi, eikä tällä tietenkään ole mitään tekemistä politiikan, persujen hajoamisfarssin tai tulevien vaalien kanssa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Max, sillä että joissakin maissa GCM asiakirjaa kutsutaan sopimukseksi ei tässä kirjoituksessa ole otettu kantaa vaan kirjoitukseni keskittyy meillä kahdessa valiokunnassa asiakirjan liitteineen (2 liitettä, joista ei ulkoministeriön kirjelmässä ole merkintää vaan suuren valiokunnan pöytäkirjassa) käsittelyyn merkintöineen ja siihen mistä johtuu esille tulleet eroavuudet hallintovaliokunnan käsittelyn suhteen.

Monissa eu-jäsenmaassa näyttää kuitenkin kutsutun sopimukseksi. Nimellä nyt ei vain ole merkitystä vaan sillä kuinka sitovana tuo GCM tullaan hyväksymään YK jäsenmaissa ja sen jälkeen myös EU:n jäsenmaissa. Tämän jälkeen se taitaa olla sitten sitovaa lainsäädäntöäa, jos kaikki jäsenmaat komission esityksen tulevat hyväksymään. Näillä näkymin noin ei tule käymään vaan jäänee jokaisen maan omaan menettelyyn ja millä tasolla viedään lainsäädäntöön.

Eiköhän siellä joulukuussa kuitenkin allekirjoita osallistujamaat kokouspöytäkirjan, jossa tämänkin GCM on käsitelty. Kutsutaanko silloin GCM allekirjoitetuksi?

Kummallista, että yksi puolue haluaa keskustella GCM:stä, niin lakiasiantuntija kutsuu tätä sopan hämmentämiseksi. Eikö kuitenkin kansalaisten ole hyvä tietää minkälaisia suunnitelmia hallituspuolueet ovat järjestelemässä veronmaksajien rahoitettavaksi. Miksi ulkoministeriö Soinin hyvällä avustuksella laittoi suureen valiokuntaan menneet kirjelmät osittain salatuiksi? Kuten Saksan nettisivulta ilmenee, on GCM tapahtumaketju nähtävissä, mutta ei ole meillä.

Ei ole kysymyksessä kansalaisten saattaminen epäluuloisiksi vaan tiedon jakamista hallituksen/eduskunnan (valiokunnat) toimista. Voit olla hyvinkin oikeassa, että merkitystä PS:n hajoamisessa oli ainakin Soinille torstain istunnossa esittämissään puheenvuoroissa. Onhan Soini rehvastellut puheistaan omassa plokissaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Soppaa hämmentävä perussuomalaiset, kuten sanoin, Tavio ja Huhtasaari vääristämällä ensinnäkin asiakirjan todellista luonnetta ja lisäksi esittämällä liudan valheelisuuksia niin sen sitovuudesta kuin sisällöstäkin. Juridiikkaa ei näytä kumpikaan hallitsevan, ei edes juristi Tavio. Nämä eivät edes ole tulkintakysymyksiä, vaan käyvät ilmi jo asiakirjan tekstistä.

Olen minä monenlaisia pöytäkirjoja allekirjoittanut ihan oikeista nevotteluista, joissa on yritetty päästä yksimielisyyteen, jopa sopimuksista, ja joissa on kirjattu, mitä seuraavaksi pyritään tekemään. Ihan julkilausumiksi saakka niistä ei ole ollut.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Kuka kääntäisi suomeksi tuo paperin jota ei saa sanoa sopimukseksi ja jota ei tarvii allekirjoittaa vaan se astuu voimaan jos siitä pelkästään puhutaan julkisesti.
Menikö nyt oiken vai pitääkö tästä vielä jankuttaa?

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola

Nyt myös äärioikeistolaisessa Virossa emmitään sopimuksen "allekirjoittamista".

https://www.err.ee/876165/kaljulaid-kui-uksmeelt-p...

(Viron kielestä saa helpoiten selvää englannistamalla sitä google translaterin kautta.)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Tuon mainitsemasi linkin kirjoituksesta ilmenee, ettei myöskään Virossa ole parlamentissa käyty yleistä keskustelua, ihan kuten meillä on menetelty.

Kirjoituksesta vapaasti google käännöksenä "On outoa, että hallitus on lähes kokonaan ohittanut parlamentin eikä omasta aloitteestaan halunnut näin merkittävää sopimusta avata", sanoi Mihkelson parlamentin lehdistöpalvelu raportoitu."

Myös kirjoituksessa kerrotaan; Hallitus ei ole hyväksynyt YK:n maahanmuuttosopimusta ja tehnyt erillisen päätöksen presidentin toimeksiannosta, oikeusministeri Urmas Reinsalu sanoi lauantaina.

Saattaa käydä niin ettei Marokon joulukuun kokoukseen osallistu Viron presidentti kirjoituksen mukaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Kannattaa oikaista tässä vaiheessa ”muiden tulkitsijoiden” käsitys: minulle on herttaisen yhdentekevää, päästäänkö esillä olevassa asiassa yksimielisyyteen valtioiden välillä vai ei. On vain vastenmielistä seurata sitä roskaa, mitä puheena olevasta asiakirjasta on puheenvuoroissakin kirjoitettu. Täysi vouhotus on päällä ihmisillä, jotka eivät ole lukeneet kyseistä paperia tai eivät ole lukemaansa ymmärtäneet.

Minulla ei luonnollisestikaan ole mitään sitäkään vastaan, että asia viedään täysistuntoon enkä ole sitäkään missään kommentissani vastustanut. Proseduuri vain on ollut lähinnä surkuhupaisa ja kertoo todella paljon soppaan kauhansa laittaneista.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Max, en ole tietääkseni tässä kirjoituksessani puuttunut GCM:n sisältöön vai oletko havainnut tällaista?

En ole ottanut kirjoituksessa kantaa täysistuntoon keskusteluun tulemisestakaan. Tuo tuleminen on kiinni siitä katsooko puhemies neuvosto asian keskustelun aiheelliseksi kansanedustaja Tavion tekemän aloitteen mukaan.

Proseduuri voi olla joidenkin mielestä surkuhupaisaa Suomessa, ei kuitenkaan ole ollut sitä monissa muissa jäsenmaissa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

”Kehuskelut sillä, että asiakirja ei ole sopimus ja että sitä ei allekirjoiteta” o n sisältöön kannan ottamista. Minä en tiedä ketään ihmistä, joka olisi kummallakaan ”kehuskellut”.

Perustsuomalaiset ovat Huhtasaari et al. etunenässä levittäneet väärää tietoa ja väärä tieto on korjattu. Voisi hyvinkin sanoa, että toistuva asioiden vääristely on ”kehuskelua” omilla vajanaisilla tiedoillaja surkealla ymmärryksellä, etten sanoisi umpityhmyydellä.

Persuissa näyttää vielä olevan sekin piirre, että sekoitetaan tosiasiat ja mielipiteet. Tämä on ollut tässäkin keskustelussa helppo havaita.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #36

Jatkat edelleen muissa blogeissa olleiden kirjoituksien kannaottoina. En katso, että olen omassa kirjoituksessani puuttunut muiden kirjoituksiin, en miltään osin. Jokainen vastaa omista kirjoituksistaan.

Mielipiteiden esittäminen ei ole kiellettyä some-keskustelussa, kunhan sitä käydään asiaperusteisesti. Moni ymmärtää asioita eri tavalla johtuen osin ideoloogisista syistä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #38

Asioita voidaan ymmärtää eri tavalla, mutta tosiasiat eivät ole mielipiteenvaraisia ja ideologiasta riippuvia. Persuille tämä ei ole selvää, ja se näkyy.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #39

Kyllä olen huomannut asioita ymmärretyn muissakin puolueissa eri tavalla ihan riippumatta siitä mitä paperissa lukee tai mitä suusanallisesti kerrotaan. Näin ihan eduskunnassa tapahtuu. Tyypillistä politikointia.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Avauksessa viitataan muistioihin huhti-kesäkuussa, jolloin neuvotteluprosessi oli kesken. Valmis asiakirja julkaistiin heinäkuussa. Kerta kaikkiaan mikään tässä asiassa ei ole ollut salaista moneen kuukauteen.

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/file...

Tietysti Suomessakin voitaisiin omaksua ruotsalainen tapa tuoda eduskunnan hyväksyttäväksi kaiken maailman asiakirjat, vaikka ne eivät valtiosopimuksia olisikaan. Eihän parlamentilla mitään tähdellisempääkään tekemistä ole: soteuudistusta, työelämälakeja tai muuta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Kuten saksalaisen nettisivun linkeistä näkee, on GCM asioita käsitelty vuosien ajan ja niistä laadittu oma asiakirjansa. Näinpä näyttäisi ulkoministeriön käytössä ollut kaikki se tieto, joka näkyy ministeriön laatimissa muistioissa. Tuon kesäkuun jälkeenhän ei ole ministeriö millään tavoin lisännyt mitään muistioissa esitettyyn. Prosessihan on edelleen kesken, sillä Marokon kokouksen jälkeen saattaa GCM tulla vielä uuteen käsittelyyn YK:ssa ja sitten myös komissiolle sekä Eurooppa-neuvoston käsittelyyn/hyväksyttäväksi ja sitten edelleen eu-jäsenmaihin.

Se kuitenkin näyttä faktalta, että ulkoministeriö on hallituksen "siunaamana" osittain salannut muistiossa olevat selvitykset/lausumat.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kerrotko nyt ne asiat, jotka tuosta 13. heinäkuuta julkaistusta final compactista ovat olleet salassa viimeiset neljä kuukautta:

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/file...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #49

Ei ole keskustelun aiheena. Lue itse GCM asiakirja ja ota itsellesi oma mielipide lukemalla vaikkapa ulkoministeriön kannanotot muistioista yhdessä tuon julkistetun GCM esisopimuksen kanssa.

On vallan merkillistä ettei osata keskustella itse kirjoituksessa esitetystä vaan kaivaudutaan yhö syvemmälle. Taitaa olla kovin kiinnostavaa etsiä kuitenkin niitä tiedonmurusia, joihin GCM sopimus antaa esimakua, jos ei muuta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #52

Ymmärsin kyllä, että arvelet ulkoministeriön peittäneen jotakin nimenomaan hallintovaliokunnalta keväällä. Tämä kuulostaisi tärkeämmältä, jos valiokunnan puheenjohtaja Eerola kertoisi itse, missä on ongelma.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #56

No en ole tuollaista edes arvellut saati esittänyt. Vaan suuren valiokunnan pöytäkirjamerkinnät eivät ole yhtenevät ulkoministeriön antamien tietojen kanssa. Koittakaa nyt ihmeessä lukea kirjoitus ja siinä olevat linkit, joista selviää eroavuus. Ratakiskoakaan en voi tähän laittaa, saati vääntää siitä selvennystä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Jos kommentin 46 linkki ei toimi, toimiva löytyy alempaa kommentista 49.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Pitää alkaa rakenteleen jonkinlaista korsua itselleen.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Risto Laine, huomasin linkin käännöstä lukiessani, ettei kääntäjällä ole tiedossa "Taas yksi viittaus New Yorkin julistukseen, jonka sisällöstä en tiedä mitään."

Tämän johdosta tässä muutaman linkki kyseistä tai kyseisiä julistukisa koskevaa aineistoa.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol...
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites...
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites...
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites...
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites...

Myös muuta tietoa vuosien varrella kootusta julistuksesta on tässä linkissä (on kirjoituksen lisälinkeissä toisena);
http://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/auf-dem-w...

Käyttäjän JuhaVuorioOulu kuva
Juha Vuorio

Onko muuten tuosta GCM -paperista suomenkielistä käännöstä. Luulisi ulkoministeriön sellaisen tehneen.

Tietääkö kukaan, olisiko linkkiä?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Juha, tuossa edellä kommentissa 51 on linkki käännökseen. Sitä en tiedä kuka käännöstä tekee, enä sitä siis mikä on kääntäjän kielitaito.

Suuren valiokunnan pöytäkirjan on merkitty käsittelyssä olleen UaM:n muistion liitteinä 1 ja 2, mutta ulkoministeriön muistioon noita liitteitä 1 ja 2 ei ole merkitty, joten en osaa sanoa mitä liitteet sisältävät.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan englanninkielisestä GCM asiakirjasta olisi oltava suomenkielinen käännös. Ei sitä ole myöskään Suomen UNCHR:n nettisivulla. Tosin ei kyllä tietoakaan siitä. Voineeko saada puhemiesneuvostolta tietoa mistä ko. käännöksen saa?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

US-keskustelut ovat usein yhtä puuroa koska tänne on pesiytynyt liberaalin vihervasemmiston kätyrilauma jonka ainoa tehtävä on sekoittaa keskustelua. Tämä GCM-sopimus on mallitapaus miten selviä asioita sotketaan. Tuo sopimus on selvästi siirtolaisuuden lisäämiseen tähtäävä ja jo sillä perusteella se olisi hylättävissä vaikka ei olisi sitova, Suomen ei tule kannattaa siirtolaisuutta kehitysmaista länsimaihin vaan vaatia toimenpiteitä liikakansoituksen vähentämiseksi varsinkin Afrikassa ja Aasiassa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jarmo tuo GCM on vain yksi "väylä" siirtolaismaahanmuuton lisäämisessä. Hallituksen halu poistaa saatavuusharkinta on yksi tällainen "väylä", eikä tarvitse olla edes kielitaitoinen työpaikan saadakseen, joten arvaapa mikä on lopputulema.

Ei vain US keskustelut vaan taitaa olla yleisempi some-keskustelujen ongelma, että eri ideoloogisilla on erilainen näkökulma asioihin ja sitten väännellään keskustelua keskusteltavasta asiasta sivuun. Turhauttaa joskus aivan valtavasti, eritoten yhä uudelleen tuodaan esiin samaa jankutusta,vaikkei se ole keskustelun aiheena. Miksihän eivät kirjoita omia kirjoituksiaan, joissa sitten paukuttelevat henkseleitään haluamallaan tavalla.

Toki selvät virheelliset mielipiteet voi lähdetiedon kanssa oikaista. Tuosta ei ole kysymys yleensä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jassoo, keskustelu näyttää päättyneen, joten kommentointi sulkeutuu.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset