eukriitikko

Epävirallista vai luottamuksellista keskustelua käyty komission kanssa?

Maamme suurimmasta uudistuksesta eli sotesta käy keskustelu varsin kuumana.  Etenkin sotenotifikaation ympärillä ja siinä mitä pääministeri Juha Sipilä on eduskunnassa lausunut tuosta notifikaatiosta ja keskusteluista komission virkamiesten kanssa.  Eilen eduskunnan täysistunnossa hallituksen kyselytunnilla saatiin jälleen selityksiä ja selittelyjä hallituksen kieltäytymiseen notifikaation lähettämisestä komission tutkittavaksi mahdollisten kiellettyjen valtiontukien sisältymisestä sotejärjestelmään. 

Demareiden puheenjohtaja Antti Rinteen esittämiin kysymyksiin (pöytäkirja 1 ja pöytäkirja 2) pääministeri Sipilä vastasi moneen kertaan käydyn ministeriöiden virkamiesten epävirallisia keskusteluja komission virkamiesten välillä.  Kysymyksiin ministeriön virkamiesten nimistä Sipilä sanoi virkamiesten olevan Martti Hetemäki ja Pekka Timonen.  Sen sijaan Sipilä ei tiennyt nimetä ketkä komission puolelta ovat olleet keskusteluissa mukana. 

Mielenkiintoiseksi käy pääministeri Sipilän selittelyt, kun toisaalta hän moneen kertaan puhuu puheenvuoroissaan epävirallisista keskusteluista ministeriöiden ja komission välillä ja ainakin yhdessä puheenvuorossaan hän sitten jo sanookin keskusteluja luottamuksellisiksi

"Tämä on siis se ohjeistus siellä, mutta valitettavasti, edustaja Rinne, luottamuksellisesta keskustelusta ainoa, joka voi kertoa vastapuolen nimen, on tietenkin se, joka on sen keskustelun käynyt."  (16.07 Pääministeri Juha Sipilä (vastauspuheenvuoro))

Siis onko ministeriön käymien keskustelujen taso julkista vai salaista joita ei voi eduskunnalle todistaa millään tavoin vaan selitellä niitä kuten hallituksen "pirtaan" parhaiten sopii ja tässä tapauksessa siten, että soteuudistus saadaan Sipilän toivomalla tavalla pikaisesti maaliin välittämättä mahdollisista jälkiseuraamuksista EU tuomioistuimelta, sillä onhan meillä jo KHO antanut selvän ohjeen pyytää notifikaatiota komissiolta?  Jos ja kun mainitunlaisia keskusteluja käydään tästäkin asiasta virkamiesten ja komission kesken, niin olettaisi niistä keskusteluista laaditun jonkinlaisen kirjallisen muistion, josta käy selville kenen kesken ja mistä on keskusteltu sekä millaisin tuloksin.  Eduskunnassa eilen ainakin opposition taholta oltiin vaatimassa kirjallista dokumentiota käydyistä keskusteluista.  Sipilä kertoi vain, että Hetemäki ja Timonen tietävät keiden kanssa ovat keskustelleet.  Se jäi hämäräksi, mitä oli keskusteltu heidän kesken, on vain Sipilän "olettamus" ilman mustaa valkoisella.  Tämä kaikki näin suuressa uudistusasiassa.  

VM:n dokumentissa "Tietoaineistojen luovutuksesta" sanotaan mm. näin "Kaikkia salassa pidettäviä asiakirjoja ei ole tarpeen eikä tietoturvallisuusasetuksen mukaan mahdollistakaan luokitella suojaustasoihin. Luokittelu on mahdollista vain, jos tietoturvallisuusasetuksen 9 §:n 1 momentissa määritellyt vaikutukset voivat syntyä tiedon oikeudettomasta paljastamisesta. Se, että asiakirja on säädetty salassa pidettäväksi, ei vielä yksistään määritä sitä, mihin suojaustasoon asiakirja tulisi osoittaa kuuluvaksi. Kukin tietoaineisto ja sen paljastumisesta aiheutuvat seuraukset on arvioitava konkreettisesti ja ottaen huomioon suojattava etu kokonaisuutena."

Ei voi olla salaista miltään osin eduskunnalta se millaisia keskusteluja virkamiesten kesken on käyty komission kanssa vaan kyllä eduskunnan tulee saada kaikki se tieto kirjallisena mistä on keskusteltu vaikkapa laadittujen muistioiden muodossa virkamiesten allekirjoittamina. Edellytykisä tietojen salaamiselle ei pitäisi olla tässä asiassa. 

Aikaa on muuten vierähtänyt vallan paljon siitä kun ensimmäisen kerran on eduskunnassa alettu puhumaan notofikaation merkityksestä, mutta edelleen se on tekemättä ja syy tekemättä jättämiselle ei voi olla mikään muu kuin Sipilän hallituksen ministerien oma kunnianhimo soteuudistuksen saaminen voimaan tämän hallituskauden aikana.  Mitenkään muuten tätä ruljanssia ei voi enää ymmärtää.  Uudistus on kuitenkin historian suurimpia, jollei suurin, joten toivoisi maltin säilyvän kunnianhimosta huolimatta.

Kuntalehti on jo tammikuun alussa kirjoittanut KHO:n päätöksen edellyttävän komission tarkastelua notifikaation muodossa uudistusta.  Kuntalehti kirjoittaa "Korkein hallinto-oikeus katsoo, että sote-lakipaketti, joka sisältää valinnanvapauden, pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn. Se on KHO:n mukaan ainoa oikeudelliseti kestävä menettelytapa."

Lopuksi otsikosta johtuva kysymys pääministeri Sipilälle ja koko hallitukselle;  Onko ministeriöiden virkamiesten ja komission välillä käydyt keskustelut epävirallisia vai luottamuksellisia, tarkoittaen jonkinasteista salaamista? Noinhan voi päätellä pääministeri Sipilän eilen antamasta vastauksesta edustaja Antti Rinteelle.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Sirpa Abdallah

Selvää on se, että paljon käyvät ministerit ja virkamiehet keskusteluja eri EU organisaatioiden kanssa, eikä noista keskusteluista taida kaikista olla julkista dokumentointia saatavilla, mutta tämän ei suinkaan pidä merkitä sitä etteikö soteuudistuksen ympärillä käydyistä keskusteluista tule olla kirjallisesti dokumentoitu kaikki tärkeä, joka tulee eduskunnan ottaa huomioon päätöksiä tehdessään. Kuten eduskuntakeskusteluissa ja kirjoituksessani esiin nousseet notifikaatiokeskustelut virkamiesten ja komission kesken.

Painoarvo KHO:n antamalla päätöksellä on merkittävä, jota Sipilän hallituksen ei tulisi lainlaatijan ominaisuudessa väheksyä.

Käyttäjän ArtoLhteel kuva
Arto Lähteelä

Sote uudistus on ehkä sodan jälkeisen ajan huonoin hanke.
Terveydenhoito, joka on yksi hyvinvointi valtion tunnusmerkki tietoisesti romutetaan.
Sen palauttamiseen menee kymmeniä vuosia.

Sirpa Abdallah

Hyvinkin voi pitää paikkansa.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Mitä minä muistan, niin viimeiset 30 vuotta on naristu siitä, miten terveydenhuollon palvelut heikkenevät koko ajan. Kunnat ja kuntayhtymät eivät siis kykene sitä hoitamaan. Tuskin ainoa ongelma on sekään, että keskustalla on yliedustus kuntayhtymissä. Sama vaiva kun tuntuu olevan isoissa kaupungeissakin. Ainoa ratkaisu tuntuu olevan pyytää valtiolta lisää rahaa...

Toimivia terveydenhoidon sektoreita ovat työterveydenhoito ja yksityinen terveydenhoito. Siinä on selkeä järki. Työnantajien kannattaa pitää huolta siitä, että työntekijät pysyvät mahdollisimman työkykyisinä. Toisaalta he katsovat myös kustannuksia, koska joutuvat siitä maksamaan omalla rahalla. Yksityisellä puolella taas maksava asiakas on oikeassa. Jos palvelu ei toimi, vaihdetaan palvelijaa.

Sattumoisin tuo 18 maakuntaa on juuri sama määrä kuin (väestöltään) samankokoisessa Norjassa. En tosin tiedä, miten Norjan terveydenhoito toimii. Ainakin heillä on ollut varaa maksaa suomalaisillekin terveydenhoidon ammattilaisille paremmin kuin Suomessa.

Eri hallituksilla on ollut 30 vuotta aikaa pistää homma kuntoon nykymallilla. Ei ole onnistunut.

JK. Kaikkein hämmästyttävintä on, että perussuomalaisetkin nyt ovat kiljuen pyytämässä komissiota apuun, jos sitä kautta löytyisi yksi keino torpata uudistus taas kerran hamaan tulevaisuuteen. Tähän saakka komission määräykset ovat olleet itsestään perkeleestä ja rajoittaneet suomalaisten itsemääräämisoikeutta.

Sirpa Abdallah

Juho, laitat näköjään osittain notifikaation lähettämisvaatimuksen perussuomalaisten syyksi? Et kuitenkaan näytä ottavan mitään kantaa siihen, että KHO on jo aiemmin ottanut kantaa ja pitänyt ehdottomana komission kantaa soteuudistusesitykseen.

Kaikkein suurinta ääntä kylläkin ovat oppositiossa pitäneet eilenkin tuon tiimoilta demarit, vihreät ja jopa rkp.

Sipilälle ja ilmeisesti silloin koko hallitukselle on kunnianhimo tärkeämpää soteuudistuksen voimaan saattamisessa tällä hallituskaudella kuin kansalaisten verovarojen tarkka ja hyödyllinen käyttö sekä samalla myös toimiva terveydebhuoltojärjestelmä.

Nyt on tärkeää katsoa ensin mitä hallituksen valiokunnalle antamassa selvityksessä todetaan ja miten tuohon ottaa kantaa sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä ilmeisesti vielä perustuslakivaliokunta.

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

"JK. Kaikkein hämmästyttävintä on, että perussuomalaisetkin nyt ovat kiljuen pyytämässä komissiota apuun, jos sitä kautta löytyisi yksi keino torpata uudistus taas kerran hamaan tulevaisuuteen. Tähän saakka komission määräykset ovat olleet itsestään perkeleestä ja rajoittaneet suomalaisten itsemääräämisoikeutta."

Miksi perussuomalaiset eivät huutaisi komission perään? Eikös me kuulutaan EU:hun? On epä-älyllistä syyttää perussuomalaisia EU:hun kuulumisesta ja sen säännöistä. Eikös se ollutkaan kaiken korjaava ja meille ainoastaan kaikkee hyvää luova?

Jos tehdään uudistusta, tehdään se kunnolla, eikä Sipilän kuulopuheiden perusteella, eiks jee.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #7

Kyllähän minua harmittaa, että kirjoitan tuollaisia kommentteja. Ymmärrän kyllä hyvin sen, että perussuomalaiset saavat käyttää EU:ta hyväkseen omien näkemystensä tukemiseen ihan kuten kaikki muutkin.

Sirpa Abdallah

Kp24 kirjoituksessa on avattu hallituksen vastineen antamista valiokunnalle mahdollisesti tänään. Tuossa uutiskirjoituksessa sanotaan "Hallitukselta on odotettu vastinetta perustuslakivaliokunnan antamiin moitteisiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia muutoksia.

Vastineen valmistuttua hallitus toimittaa vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka jatkaa sen perusteella lainsäädännön muokkaamista. Lopputuloksena syntyy mietintö, josta eduskunnan on määrä äänestää. Edessä on vielä niin paljon työtä, että äänestykset lykkääntyvät kesän yli."

Kokoomuksessa näyttäisi edelleenkin olevan ristiriitaisia kantoja soteuudistuksesta. Mm. oikeusministeri Häkkänen pitää uutiskirjoituksen mukaan muutostarpeita vain "juridis-teknisinä" kysymyksinä.

Käyttäjän ArtoLhteel kuva
Arto Lähteelä

Suomen julkisesti tuotettu terveydenhoito on yksi maailman parhaita.
Miksi se pitäisi romuttaa Sotella?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Paikkapaikoin voi ollakin hyvä mutta onko läheskään kaikille.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Eilen eduskunnan täysistunnossa hallituksen kyselytunnilla saatiin jälleen selityksiä ja selittelyjä hallituksen kieltäytymiseen notifikaation lähettämisestä komission tutkittavaksi mahdollisten kiellettyjen valtiontukien sisältymisestä sotejärjestelmään."

Kyselytuntien anti on opposition osalta ollut jo vuoden verran samojen asioiden jankkaamista. Nyt siellä on persutkin mukana kyselemässä samoja kysymyksiä vaikka eri sanoin. Aselakikysymys oli kyllä asiaa. Kyselyjä kuunnellessa tulee väkisin mieleen että onko kysyjillä läheskään kaikki veneet rannassa kun sana ei mene perille, ei sitten millään.
Tämäkin eilinen jankkaaminen notifikaatiosta oli ihan syvältä, pääministeri vastasi kuten on vastannut jo aiemminkin mutta Rinne ei ollut kuulevinaankaan vaan toisti saman kysymyksen heti perään ettei vain kukaan äänestäjä jäänyt kuulematta miten tellevä temari siellä on äänessä. Joka vähänkin on asiaa seurannut on helposti nähnyt mikä demareiden tarkoitus on koko jutussa. No, vihreet sitten vuoronperään vielä sotkee jalkojaan nilkkoja myöten merimetson paskaan ja antersson säestää vaikka tälläkertaa taisi Li olla kyllä ainut joka oli paperinsa lukenut.

Sirpa Abdallah

Samaa mieltä, että Li Anderssonin eilen esittämät kysymykset olivat hyvin perusteltuja. Rinteen "p***kanjauhanta" on tuttua totuttua kamaa, johon ei kannata liikoja paukkuja tuhlata.

Mutta mitenkäs suhtaudut Sipilän kahteen erilaiseen versioon virkamiesten komission kanssa käydyistä keskusteluista, epävirallisia vai luottamuksellisia? Olivatko minkä sorttista keskustelua, kun ei ole mitään faktaa esittää eduskunnalle?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Mutta mitenkäs suhtaudut Sipilän kahteen erilaiseen versioon virkamiesten komission kanssa käydyistä keskusteluista"

Minusta niissä lausunnoissa ei ollut ristiriitaa. Minähän en Sipilän pään sisään näe mutta ymmärsin jutun niin että oli saatu epävirallinen toivomus että "äläkää herran tähen höperehtikö, ei myö sellasta haluta täällä komissioonissa päättää. Tehkää semmonen että hyvä tulee". Ja sitten kun Rinne uudestaan patisti niin seuraavan vastauksen ymmärsin niin että:" Tietenkin, jos Suomi kaikesta varottelusta huolimatta virallisen notifikaatiovaatimuksen esittää niin onhan se meidän pakko tutkia ja päätös joskus aikanaan antaa".

Huomasitko, tuo jälkimmäinen on jo kieliasultaankin virallisempi, tulj ihan luonnostaan. Siitä olen Sipilän kanssa samaa mieltä että ihan kaikille ei voi kaikkea kertoa (nimiä),vallankaan kun tietää miten oppositio ja muut räyhähenget ja vastustajat haluavat kaikkea mahdollista käyttää hanketta viivyttääkseen ja hanketta ajavia mustamaalatakseen.

Tosin minulle itselle ei ole täysin selvinnyt että mitä sillä koko notifikaatiolla tarkoitetaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa, siis muuta kuin ajankulua.

Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #11

Et käsitä epävirallisia neuvotteluja suhteessa luottamuksellisiin siten kuin minä käsitän. Luottamukselliset ovat jollain tasolla salaisia, ei kaikille julkisia.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #12

Käsitykseni on vajavainen, sen myönnän.
"Epävirallinen" ja "luottamuksellinen" eivät sulje toisiaan pois, pikemminkin päinvastoin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Epävirallinen" ja "luottamuksellinen" eivät sulje toisiaan pois, pikemminkin päinvastoin."

Eivät sulje mutta missä oli se neuvottelu josta Sipilä puhui?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Niin, en ole ihan varma puhuiko Sipilä neuvottelusta, oletko sinä varma?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Oli väitetty tiedustelu ja vastaus, mistä muusta oli kyse kuin neuvottelusta?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #17

Vaikkapa puhelinkeskustelusta.

Sirpa Abdallah

Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Kommentointi suljettu.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset