eukriitikko

Kansalaisten kohtelu yhdenvertaista ja tasa-arvoista - onko

Huolestuneena joutuu seuraamaan maan eduskunnan tekemiä ja tekemättä jättämiä päätöksiä. Tässä kirjoituksessa paneudun lähinnä tekemättä jättämispäätökseen, joka koski HE 169/2016 ja johon on PeVL antanut oman esityksensä 55/2016 vp.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan on luettavissa tästä ja sen merkitys painottuu seuraavan sisältöiseen PeVL:n kannanottoon;

 

”Ehdotus merkitsisi, että yksittäinen ihmisryhmä, maahanmuuttajat, asetettaisiin muita heikompaan asemaan säädettäessä lailla heidän oikeudestaan perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuun perustoimeentulon turvaan. Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntelyn suhteen hallituksen esityksessä on kysymys sellaisesta ihmisen alkuperään liittyvästä erottelusta (ks. myös PeVL 26/2010 vp, s. 2/I), jota tulee arvioida perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna alkuperään perustuvana erilaisena kohteluna.”

 

Perustuslakivaliokunta esittää lausuntonaan;

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 9 luvun 1 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.”

Hallituksen esitys perustuu ensinnäkin PS:n eduskuntaryhmän hallitusneuvotteluissa esittämiin vaatimuksiin yhtenä hallitusohjelman kirjauksena. Hallitusohjelmaan tehtiin syksyllä 2015 päivitetty maahanmuutto-ohjelma, joka on luettavissa tästä. Tämän päivitetyn ohjelman kaikki toimenpiteet tuli panna toimeen PS:n uuden puheenjohtajan Halla-ahon esittämän vaatimuksen mukaan lyhyeksi jääneissä hallitusneuvotteluissa puolueen jakautumisen jälkeen kesällä 2017. Niin pääministeri Sipilä kuin ministeri Orpokaan eivät olleet valmiita toimenpiteisiin maahanmuutto-ohjelman kaikista toimenpiteistä, joita ei vielä oltu toteutettu.

 

Peruskysymys, mistä syystä kirjoitan kuten kirjoitan, perustuu tai pohjautuu tuohon PeVL:n lausuntoon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.. Kuten kirjoitukseni alussa tuon esille PeVL:n peruteluihin, joihin se on kiinnittänyt huomiota perustuslain säädöksiin, on hyvin todettavissa, ettei tuo sama yhdenvertaisuus eikä perustoimeentulo suinkaan ole kaikissa tapauksissa verranollinen, eikä hyväksyttävä näin kansalaisen silmin ja ajatusmaailman kautta tarkasteltuna.

 

Eikö kansanedustajien itselleen värkkäämät lait sopeutumiseläkkeestä ja sopeutumisrahasta ole rikkova yhdenvertaisuutta, puhumattakaan tasa-arvosta, ja pahemman kerran? Itse itselleen ja pientä ryhmää koskevat lait työttömyyden tuomista eduista on pahasti ristiriidassa tavallista kansalaista koskevaan työttömyysturvalain tuomaan etuun. Niin ajallisesti kuin määrällisesti katsottuna. Tuossa HE:ssähän oli tarkoituksena myöntää jatkossa työmarkkinatuen sijaan kotoutumistukea, joka vastaa 90 prosenttia työttömyystuesta. 

 

Sama koskee tavallista kansalaista koskevaa uutta aktiivimallia ja sen rajattua työttömyysturvaa perustuen työhön pakottamispyrkimyksellä, joka tavoite kaiketi oli osaksi myös turvapaikan hakijoiden kohdalla. Heidän kohdallaan esitettiin alennettua tukea määräajaksi liittyen pyrkimykseen edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja työllistymisen edellytyksien parantamiseen. Tuo on hallituksen esityksen mukainen tavoitetila.

 

PeVL:n lausunnossaan esittämä kanta ”Ehdotus asettaisi kuitenkin työttömät maahanmuuttajat työttömyyden johdosta maksettavan etuuden suuruuden osalta eri asemaan kuin muut vastaavassa asemassa olevat työttömät. Erottelu johtuisi siten työttömän maahanmuuttaja-asemasta ja siis alkuperästä, joka on nimenomaan mainittu perustuslain 6 §:n 2 momentissa kiellettynä syrjintäperusteena. ” ikäänkuin nostaa esiin eräänlaisen rasismin piilotteluyrityksen, vaikka näin ei pitäisi olla. Onhan kansalaisille muutoinkin järjestetty erilaisia ja eri suusuisia tukijärjestelmiä. Missä siis vika, ettei tässäkin kohden olisi voitu menetellä samalla tavalla? Tätä ei voi käsittää. Vai osaako joku perustella tämän ymmärrettävällä tavalla, jolloin todella kansalaisia on kohdeltu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti?

 

Tämä edellä kerrottu hallituksen esitys ei ole tullut voimaan. Vireillä (linkki 4 lähteissä) on Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä jonka tehtävänä on antaa lausunto ”Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä tilanteissa - lainsäädännön uudistamista valmisteleva työryhmä (Mobiili) ” Työryhmän toimikausi on 21.3.2017-31.5.2018. Edessä päin sitten on nähtävissä tuleeko muutoksia ja mihin suuntaan.

 

 

Lähteet

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_55+2016.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_169+2016.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_54+2016.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-140794.pdf#search=sosiaaliturva

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1058456/Hallituksen+turvapaikka...

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jokin aika sitten oli työpaikkailmoitus maahanmuuttajille. Työ oli pääsääntöisesti yötyötä varastotyönä. Onko nykyisin oikeutettua määritellä keitä työpaikka koskee? Yhdenvertaisuuttako?

Suomen olisi päästävä pois perustuslakivaliokunnan lausunnoista lain säätämistyössä ja perustaa erillinen poliittisista puolueista riippumaton elin noita lausuntoja antamaan. Ei ole oikein että kulloinkin hallituspuolueilla on enemmistö tuossa valiokunnassa, joka sitten antaa mietintönsä hallituksen esityksiin. Ainakin tulisi olla ylinpänä perustuslakituoioistuin, joka valvoo myös lainsäätämistoimintaa.

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola

Suomen Perustuslain 6§:n mukaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, sukupuolen, kansallisuuden jne. perusteella"

Hauskahan tässä perustuslain kirjauksessa on tuo kohta hyväksyttävästä perusteesta. Sehän on täysin subjektiivista ja voi olla ihan mitä tahansa ääriliberaalit ikinä saavatkaan päähänsä, kuten vaikka näin...

"Lakialoite tekisi sukupuolesta perusteen koventaa rangaistusta

– Jo tällä hetkellä esimerkiksi etninen tausta ja uskonto ovat motiivina rangaistuksen koventamisperusteisiin lainsäädännössä. Jotta voisimme taistella vihaa vastaan tasa-arvoisemmalla tavalla niin sukupuoli pitäisi lisätä lainsäädännön koventamisperusteisiin, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo puolueensa tiedotteessa.

Henriksson on jättänyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan sukupuolen lisäämistä lainsäädännön koventamisperusteisiin.

Hänen mukaansa Internet ja digitalisaatio ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset viestivät ja seurustelevat. Verkossa esiintyvä viha ja uhkaukset koettelevat Henrikssonin mukaan naisia usein sukupuolen vuoksi. Miehiin kohdistuvat hyökkäykset liittyvät hänen mukaansa useammin ammattiin ja pätevyyteen."

https://www.verkkouutiset.fi/lakialoite-tekisi-suk...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Hyväksyttävä peruste käsitteenä on hyvin tulkinnan varainen ja taitaa olla kiinni esittäjästä kulloinkin. Minusta tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus menee hyväksyttävyyden edelle. Esim. kansanedustajan eikä maahanmuuttajan,puhuttaessa turvapaikan hakijasta,sinänsä pidä olla eriarvoisessa asemassa. Nythän näin mitä ilmeisimmin on.

Tuo mihin viittaat edustaja Henrikssoniin, niin olen eri mieltä jo siinä, että mainitut uskonto ja etninen tausta pitäisi olla rangaistusastekkoa koventamassa. Noilla saattaa olla merkitystä asian käsittelyssä oikeudessa kokonaistilannetta arvioitaessa, mutta ei kummankaan yksin sitä pidä olla. Jokaisella kun on uskonnon vapaus ja etninen tausta taas sinänsä ei pidä olla rangaistuksen perusteena vaan miten se mahdollisesti liittyy rikokseen.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Millä tavalla etninen tausta tai uskonto sinänsä on sitten rangaistuksen peruste? Enpä ole kuullutkaan moisesta.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #4

Kiihotus kansanryhmää vastaan. Tuomion perusteeksi käy että todennäköinen kiihottuva olisi lähi-idästä tai muslimi, molempi parempi. Ruotsalaisia, suomalaisia tai venäläisiä ei voi kiihottaa eli ainoastaan uskonnon tai määritellyn uskonnon mukaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #5

Kannattaisiko lukea uudestaan se nimike, kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kiihottamisen kohteena eivät siis ole ne joita uhataan, panetellaan tai solvataan, vaan joitakin muita kiihotetaan heitä vastaan. Kyseessä lienee siis useimmin nimenomaan suomalaisten kiihottaminen (yllyttäminen/ärsyttäminen).

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #4

Max, onhan oikeudenpäätöksiä joista käy ilmi tuomion perusteluissa mainitut seikat. Eikös rasismiin ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan liittyvät oikeudenpäätökset ole juurikin ko. perusteluihin pohjaavia. Noin olen itse käsittänyt. Oletkos eri mieltä?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #6

Olen eri mieltä. Tai siis en ole tuollaisiin törmännyt, että uskonto tai kansallisuus olisivat olleet tuomion koventamisen saati itse tuomion peruste. Olisiko tässä nyt käsitteet sekaisin. Tuskin sillä on väliä kohdistuuko vaikka uskonrauhan rikkominen juutalaiseen vai islamilaiseen seurakuntaan. Tuomion peruste ei siis ole uskonto, mutta jos tekijän osoitetaan levittäneen etukäteen rasistista materiaalia rikostensa kohteesta, saattaa rasistinen motiivi olla koventamisperuste.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #8

Meillä näyttäisi olevan erilainen käsitys tuomioiden antoperusteista. Ilmeisesti olemme tehneet erilaiset havainnot tehdyistä rikoksista, joita on viety oikeuskäsittelyyn. Toisaalta en ihmettele laisinkaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #9

Testataanpa piruuttaan. Kerro esimerkki, jossa uskonto on mielestäsi ollut tuomion tai rangaistuksen koventamisen peruste. Mielellään tapaus jossa voimme lukea sen tuomion, muuten en oikein näe miten voisimme asiaa arvioida.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #10

Testauspyrkimyksesi menee kirjoituksen aiheesta sivuun, sillä kirjoitukseni ei suinkaan koske laisinkaan oikeusistuinten antamia päätöksiä vaan perustuslakivaliokunnan toimintaa ja eduskunnan tekemiä/tekemättä jättämää päätöstä/-siä niissä kohdin joista kirjoituksessa mainittu.

Niinpä en jatka keskustelua taestauspyyntösi aiheesta tässä kirjoituksen kommenttiosiossa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #11

Kerrot tehneesi havaintoja, jota käytät argumenttina keskustelussa. Kun kysyn mikä tuollainen havainto olisi voinut olla, se ei olekaan keskusteltava aihe? Suosittelen olemaan käyttämättä argumentteja, joita et halua tuoda mukaan keskusteluun analysoitavaksi.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #12

Minä puolestani suosittelen pysymistä kirjoituksen aiheessa. Olen huomannut kyllä pyrkimyksesi laajentaa aihepiiriä omia tarkoitusperiäsi vastaavaksi. Valitan mutta se ei nyt vain ota onnistuakseen testauksen merkeissä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Keskustelu on päättynyt. Kommentointi suljettu.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset